Domov
November 29, 2012 — 12:50

Revija Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave je odprto dostopna elektronska jezikoslovna revija, namenjena objavljanju rezultatov in spoznanj teoretičnih ter interdisciplinarnih, zlasti jezikovnotehnoloških raziskav, in sicer v prvi vrsti na področju slovenščine, primerjalno, povezovalno in aplikativno pa tudi na področju drugih jezikov.

Raziskave, ki združujejo empirični in interdisciplinarni ter jezikovnotehnološki pristop in aplikativno naravnanost, so v zadnjem desetletju v svetovnem jezikoslovju doživele velik razmah. Živahno dogajanje na področju jezikovne digitalizacije, še posebej digitalne humanistike, obsežnih elektronskih jezikovnih virov, sodobnih tehnologij in njihove izrabe v raziskovalne namene, ki mu sledi tudi generacija jezikoslovcev z empiričnimi raziskavami slovenščine in primerjalno ali povezano tudi drugih jezikov, je prinesla in prinaša nova ali deloma drugačna, obenem pa vendarle mnoga temeljna spoznanja na skoraj vseh ravneh jezikovnega dogajanja. V reviji Slovenščina 2.0 rezultatom teh raziskav namenjamo osrednji prostor: v reviji je mogoče te rezultate povezano in kontinuirano predstavljati ter jih utemeljevati. Prepričani smo, da so empiričnost, interdisciplinarnost in aplikativnost vsebine, ki se bodo še naprej nadgrajevale in ki sledijo svetovnim trendom raziskovanja sodobnih jezikov.

Pri reviji Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ki je metodološko primarno vezana na procesljive jezikovne vire, objavljamo tudi tuje raziskave, saj želimo s spoznanji, aktualnimi tudi za slovenščino, spodbuditi uveljavljanje novih teorij in metod v slovenističnem raziskovalnem delu, hkrati pa zainteresirani strokovni javnosti ponuditi možnost, da se nanje odzove, jih kritično ovrednoti ter nadgradi.