Letnik 1 (2013), številka 2
November 10, 2013 — 20:10

JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

Kolofon tematske številke

Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros stran
Slovenščina 2.0: “Jezikovne tehnologije” I-V PDF html

I. Razprave

Jan Šnajder
Models for Predicting the Inflectional Paradigm of Croatian Words 1-34 PDF html
Nikola Ljubešić, Marija Stupar, Tereza Jurić, Željko Agić
Combining Available Datasets for Building Named Entity Recognition Models of Croatian and Slovene 35-57 PDF html
Tadej Štajner, Tomaž Erjavec, Simon Krek
Razpoznavanje imenskih entitet v slovenskem besedilu 58-81 PDF html
Darja Fišer, Maciej Piasecki, Bartosz Broda
Grounding sloWNet on Slovene Corpus Data 82-112 PDF html
Nataša Logar Berginc, Špela Vintar, Špela Arhar Holdt
Terminologija odnosov z javnostmi: korpus – luščenje – terminološka podatkovna zbirka 113-138 PDF html
Iztok Kosem, Polona Gantar, Simon Krek
Avtomatizacija leksikografskih postopkov 139-164 PDF html
Simon Dobrišek, Vitomir Štruc, France Mihelič, Boštjan Vesnicer
Bodo pametni nadzorni sistemi prisluhnili, razumeli in spregovorili slovensko? 165-180 PDF html