Letnik 2 (2014), številka 1
July 10, 2014 — 16:41

Kazalo

Nataša Logar Berginc, Polona Gantar stran kategorija
Uvodnik I-II uvodnik PDF html
Senja Pollak
Luščenje definicijskih kandidatov iz specializiranih korpusov 1-40 razprava PDF html
Nataša Logar, Polona Gantar, Iztok Kosem
Collocations and examples of use: a lexical-semantic approach to terminology 41-61 razprava PDF html
Mojca Žagar Karer
Ocena knjige Korpusna terminografija: primer odnosov z javnostmi 62-66 odziv PDF html
Robert Grošelj
Poročilo o zasedanju Komisije za slovnično zgradbo slovanskih jezikov pri Mednarodnem slavističnem komiteju (Ljubljana, 4.–6. september 2014) 67-75 poročilo PDF html
Domen Krvina
Poročilo z oceno o srečanju ENeL COST (29.–30. 9. 2014) na Bledu 76-87 poročilo PDF html