Letnik 3 (2015), številka 1
June 22, 2015 — 17:13

Kazalo

Darinka Verdonik stran kategorija
Jezikovnoteoretska načela v korpusnem jezikoslovju 1-27 razprava PDF
Mario Jurišić
Slovnična pregledovalnika za slovenščino – predstavitev in analiza uporabe 28-58 razprava PDF
Darja Fišer
Raziskovalni tabor spletne slovenščine za srednješolce JANES 59-61 poročilo PDF
Peter Holozan
Sistem za razreševanje koreferenc pri analizi slovenskih besedil in možnosti njegove uporabe 60-89 razprava PDF
Kaja Dolar
Razvezane metafore? Inovativne in leksikalizirane metafore v slovenščini 90-121 razprava PDF