Letnik 4 (2016), številka 1
June 16, 2016 — 13:11

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2016.1

Kazalo

Katja Zupan stran kategorija
Poročilo z delavnice projekta European Language Resource Coordination (ELRC) v Ljubljani 1-9 poročilo PDF
Jaka Čibej, Dafne Marko
Poletna šola korpusnega jezikoslovja v Lancastru 10-14 poročilo PDF
Jaka Čibej, Iza Škrjanec
Seminarja o metodah korpusnega in eksperimentalnega jezikoslovja v Beogradu in Zagrebu 15-19 poročilo PDF
Krešimir Baksa, Dino Dolović, Goran Glavaš, Jan Šnajder
Tagging Named Entities in Croatian Tweets 20-41 razprava PDF
Nataša Logar, Katja Benevol Gabrijelčič, Urban Bren, Sašo Dolenc, Katarina Krapež, Miro Romih, Mojca Žagar Karer, Simon Krek, Vojko Gorjanc, Mateja Jemec Tomazin, Špela Arhar Holdt, Darja Fišer
Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe 42-78 panelna razprava PDF
Žiga Golob, Boštjan Vesnicer, Jerneja Žganec Gros, Mario Žganec
Zgoščena predstavitev slovarjev izgovarjav s končnimi super pretvorniki 79-96 razprava PDF
Marta Štimec, Matija Cankar
Angleško-slovenski glosar virtualizacijske terminologije: usklajevanje tehničnega, terminološkega in organizacijskega dela 97-117 poročilo PDF
Vojko Gorjanc
Maja Bitenc: Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano 118-123 ocena PDF
Tanara Zingano Kuhn, Iztok Kosem
Devising a Sketch Grammar for Academic Portuguese 124-161 razprava PDF