Letnik 4 (2016), številka 1 (5)
December 30, 2016 — 20:56

Nataša Logar
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Katja Benevol Gabrijelčič
Ljubljana, Slovenija

Urban Bren
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Maribor, Slovenija

Sašo Dolenc
Ljubljana, Slovenija

Katarina Krapež
Fakulteta za management Univerze na Primorskem
Koper, Slovenija

Miro Romih
Amebis, d. o. o.
Kamnik, Slovenija

Mojca Žagar Karer
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Ljubljana, Slovenija

Simon Krek
Institut “Jožef Stefan”, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Vojko Gorjanc
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Mateja Jemec Tomazin
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Ljubljana, Slovenija

Špela Arhar Holdt
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Darja Fišer
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana, Slovenija

Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe


Referenca: Logar, N., Benevol Gabrijelčič, K., Bren, U., Dolenc, S., Krapež, K., Romih, M., Žagar Karer, M., Krek, S., Gorjanc, V., Jemec Tomazin, M., Arhar Holdt, Š. in Fišer, D. (2016): Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe. Slovenščina 2.0, 4 (1): 42–78.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2016/1/Slo2.0_2016_1_05.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2016.1.42-78

Objavljeno: 1. januar 2017

…na kazalo vsebine…