Letnik 5 (2017), številka 1
April 18, 2017 — 10:23

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2017.1

Kazalo

Sašo Kuntarič, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja stran kategorija
Primerjava običajnih in faktorskih modelov pri statističnem strojnem prevajanju iz angleščine v slovenščino z orodjem Moses 1-26 razprava PDF
Nataša Logar, Polona Gantar, Špela Arhar Holdt, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem, Simon Krek, Marko Stabej
Odziv na »Anketo o slovenščini« projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov 27-37 odziv PDF
Nataša Logar
Poučevanje strokovno-znanstvenega jezika na slovenskih univerzah: pregled študijske literature in navodil za izdelavo zaključnih del 38-69 strokovni članek PDF
Iztok Kosem, Victoria Nyst
Korpusnojezikoslovna revolucija v poljskem znakovnem jeziku: intervju z dr. Pawlom Rutkowskim 70-90 intervju PDF