Letnik 5 (2017), številka 1 (2)
November 24, 2017 — 12:45

Nataša Logar
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Polona Gantar
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Špela Arhar Holdt
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Vojko Gorjanc
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Iztok Kosem
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
Ljubljana, Slovenija

Simon Krek
Institut “Jožef Stefan”, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Marko Stabej
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Odziv na “Anketo o slovenščini” projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov

Referenca: Logar, N., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Gorjanc, V., Kosem, I., Krek, S., Stabej, M. (2017): Odziv na “Anketo o slovenščini” projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. Slovenščina 2.0, 5 (1): 27–37.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2017/1/Slo2.0_2017_1_02.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2017.1.27-37

Objavljeno: 25. november 2017

…na kazalo vsebine…