Letnik 5 (2017), številka 1 (3)
February 21, 2018 — 18:33

Nataša Logar
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Poučevanje strokovno-znanstvenega jezika na slovenskih univerzah: pregled študijske literature in navodil za izdelavo zaključnih del

Izvleček:
V prispevku najprej podajamo pregled del, ki so na seznamih obvezne in dodatne literature pri tistih študijskih predmetih, pri katerih se študenti slovenskih univerz učijo o strokovno-znanstvenem pisanju. Seznamu smo nato dodali še druge slovenske priročnike s to tematiko in pregledali njihovo vsebino, nato pa smo zbrali in analizirali ter komentirali še navodila za pisanje diplomskih del vseh 52 javnih slovenskih fakultet. Izpostavili smo zgledne primere in opozorili na nekatera mesta, ki jih je mogoče še izboljšati.

Ključne besede: strokovno-znanstveni jezik, študijski predmet, študijska literatura, zaključno delo, navodilo za pisanje

Referenca: Logar, N. (2017): Poučevanje strokovno-znanstvenega jezika na slovenskih univerzah: pregled študijske literature in navodil za izdelavo zaključnih del. Slovenščina 2.0, 5 (1): 38–69.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2017/1/Slo2.0_2017_1_03.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2017.1.38-69

Objavljeno: 21. februar 2018

…na kazalo vsebine…