Letnik 5 (2017), številka 1 (4)
February 22, 2018 — 11:01

Iztok Kosem
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Victoria Nyst
Fakulteta za humanistiko Univerze v Leidnu
Leiden, Nizozemska

The corpus-driven revolution in Polish Sign Language: the interview with Dr. Paweł Rutkowski


Naslov v slovenščini: Korpusnojezikoslovna revolucija v poljskem znakovnem jeziku: intervju z dr. Pawlom Rutkowskim

Izvleček:
Dr. Pawel Rutkowski je vodja Odseka za znakovni jezik na Univerzi v Varšavi. Je splošni jezikoslovec in strokovnjak za področje skladnje naravnih jezikov, raziskovalno pa se ukvarja s poljskim znakovnim jezikom (polski język migowy — PJM). Je prejemnik številnih nagrad in štipendij različnih inštitucij, kot so Poljska znanstvena fundacija, poljsko ministrstvo za znanost in visoko šolstvo, Državni znanstveni center Republike Poljske, Poljsko-ameriška Fulbrightova komisija, Kosciuszkova fundacija in DAAD.
Dr. Rutkowski je vodja ekipe, ki razvija Korpus poljskega znakovnega jezika in Korpusni slovar poljskega znakovnega jezika, prvi tovrstni slovar, zasnovan v skladu s sodobnimi leksikografskimi smernicami. Slovar je prosto dostopen na naslovu http://www.slownikpjm.uw.edu.pl/en/.

Intervju je potekal med konferenco o e-leksikografiji eLex 2017, ki poteka vsaki dve leti. Na konferenci je dr. Rutkowski prejel nagrado Adama Kilgariffa, hkrati pa je bil glavni govornik s predavanjem Znakovni jezik kot izziv e-leksikografije: Korpusni slovar poljskega znakovnega jezika – in naprej. Intervju sta izvedla dr. Victoria Nyst s Fakultete za humanistiko Univerze v Leidnu ter dr. Iztok Kosem s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Referenca: Kosem, I., Nyst, V. (2017): The corpus-driven revolution in Polish Sign Language: the interview with Dr. Paweł Rutkowski. Slovenščina 2.0, 2017 (1): 70–90.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2017/1/Slo2.0_2017_1_04.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2017.1.70-90

Objavljeno: 28. februar 2018

…na kazalo vsebine…