Letnik 5 (2017), številka 2
November 25, 2017 — 13:37

SLOVENŠČINA 2.0:

“SLOVENŠČINA V DVOJEZIČNIH OKOLIŠČINAH”

Kolofon tematske številke

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2017.2

Vojko Gorjanc, Iztok Kosem, Matejka Grgič, Sonja Novak Lukanovič stran kategorija
Slovenščina 2.0: “Slovenščina v dvojezičnih okoliščinah” i-iv uvodnik PDF
Maja Mezgec
Slovenščina v Beneški Sloveniji in vloga dvojezične šole v Špetru pri medgeneracijskem prenosu jezika: stališča staršev 1-32 razprava PDF
Katalin Munda Hirnök
Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika 33-63 razprava PDF
Jutka Rudaš, Anna Kolláth
Model dvojezičnega pouka v Prekmurju in slovar kot didaktični pripomoček 64-84 razprava PDF
Matejka Grgič
Teoretska izhodišča in metodološki okvir pri izdelavi uporabnikom prijaznega spletišča: primer platforme SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik 85-112 razprava PDF
Júlia Bálint Čeh, Iztok Kosem
Prvi koraki do novega velikega slovensko-madžarskega slovarja: analiza relevantnih dvojezičnih virov 113-150 razprava PDF
Mojca Medvešek
Učenje slovenskega jezika ter stališča dijakov in staršev do slovenščine v Varaždinski in Medžimurski županiji na Hrvaškem 151-178 razprava PDF
Iztok Kosem, Attila Kovács
Raba jezikovnih virov med učitelji na dvojezičnih šolah v Prekmurju 179-214 razprava PDF