Letnik 6 (2018), številka 1
June 3, 2018 — 19:18

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1

Kazalo

Špela Arhar Holdt stran kategorija
Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik 1-36 razprava PDF
Slavko Žitnik, Marko Bajec
Odkrivanje koreferenčnosti v slovenskem jeziku na označenih besedilih iz coref149 37-67 razprava PDF
Ivana Zajc
Evropska poletna univerza iz digitalne humanistike na Univerzi v Leipzigu 68-71 poročilo PDF
Iztok Kosem
Od jezikovnih virov do kolumn o jeziku: intervju z Benom Zimmerjem 72-89 intervju PDF
Iztok Kosem, Sascha Wolfer, Robert Lew, Carolin Müller-Spitzer
Odnos slovenskih jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: mednarodni vidik 90-134 razprava PDF