Letnik 6 (2018), številka 2
January 26, 2019 — 10:39

SLOVENŠČINA 2.0:

“SLOVNIČNE RAZISKAVE ZA JEZIKOVNI OPIS”

Kolofon tematske številke

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2

Špela Arhar Holdt, Polona Gantar, Vojko Gorjanc, Robert Grošelj stran kategorija
Slovenščina 2.0: “Slovnične raziskave za jezikovni opis” i-iv uvodnik PDF
Špela Arhar Holdt, Kozma Ahačič, Irena Krapš Vodopivec, Simon Krek, Marko Stabej, Rok Žaucer, Helena Dobrovoljc, Vojko Gorjanc, Polona Gantar
Nova slovnica: kje smo in kam gremo 1-32 panelna razprava PDF
Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej
Oblikoslovni vzorci v leksikonu Sloleks: izhodiščni nabor za samostalnike 33-66 razprava PDF
Kaja Dobrovoljc
Formulaičnost v slovenskem jeziku 67-95 razprava PDF
Nataša Logar
Izpeljava samostalnikov iz glagolov: korpusna produktivnost in slovnični opis 96-126 razprava PDF
Agnes Pisanski Peterlin, Tamara Mikolič Južnič
Osebni zaimki v funkciji osebka: pragmatični vidiki slovnične kategorije 127-153 razprava PDF
Eva Pori, Iztok Kosem
V iskanju slovarsko relevantne kolokacije na primeru struktur s prislovi 154-185 razprava PDF
Mojca Smolej
Skladenjske konstrukcije med podredjem in priredjem 186-205 razprava PDF
Jerica Snoj
Besednovrstna kategorizacija kot slovnični temelj pomenskega opisa v slovarju 206-226 razprava PDF