Letnik 6 (2018), številka 2 (2)
December 13, 2018 — 7:38

Špela Arhar Holdt
Center za jezikovne vire in tehnologije
Ljubljana, Slovenija

Kozma Ahačič
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Ljubljana, Slovenija

Irena Krapš Vodopivec
Škofijska gimnazija Vipava
Vipava, Slovenija

Simon Krek
Institut “Jožef Stefan”, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Marko Stabej
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Rok Žaucer
Univerza v Novi Gorici
Nova Gorica, Slovenija

Helena Dobrovoljc
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Ljubljana, Slovenija

Vojko Gorjanc
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Polona Gantar
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Center za jezikovne vire in tehnologije
Ljubljana, Slovenija

Nova slovnica: kje smo in kam gremo

Ključne besede: slovnica, slovenščina, panel

Referenca: Arhar Holdt, Š., Ahačič, K., Krapš Vodopivec, I., Krek, S., Stabej, M., Žaucer, R., Dobrovoljc, H., Gorjanc, V. in Gantar, P. (2018): Nova slovnica: kje smo in kam gremo. Slovenščina 2.0, 6 (2): 1–32.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2018/2/Slo2.0_2018_2_02.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.1-32

Objavljeno: 4. februar 2019

…na kazalo vsebine…