Letnik 6 (2018), številka 2 (6)
January 27, 2019 — 21:18


Agnes Pisanski Peterlin

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Tamara Mikolič Južnič
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Osebni zaimki v funkciji osebka: pragmatični vidiki slovnične kategorije

Izvleček:
S korpusno analizo je mogoče pridobiti relevantne podatke o slovničnih pojavih, na podlagi katerih se lahko oblikujejo poglobljeni slovnični opisi. Korpusna metodologija je posebej uporabna za slovnične raziskave, ki se osredotočajo na pragmatiko in variacije v rabi izbranih slovničnih elementov. Namen pričujoče raziskave je analizirati rabo osebnih zaimkov v funkciji osebka v slovenščini s pragmatičnega vidika in tako pridobiti nove podatke za bolj podroben opis rabe osebnega zaimka kot osebka v slovenščini. Slovenščina je jezik z opustljivim osebkom, kar pomeni, da osebka stavka v njej ni treba eksplicitno izraziti. Raziskava temelji na korpusni analizi korpusov Kres in Gos; narejena je bila s pomočjo spletne programske aplikacije za analizo besedil NoSketch Engine. Rezultati pokažejo precejšnjo razliko v pogostosti rabe osebnih zaimkov kot osebkov med govornim in pisnim diskurzom. Rezultati prav tako pokažejo, da število osebnih zaimkov upada z naraščanjem formalnosti. N podlagi funkcijske analize so izraženi osebni zaimki v najširšem smislu klasificirani v kategoriji razdvoumljanja in poudarjanja. V okviru razdvoumljanja na rabo osebnih zaimkov kot osebkov vplivajo oblikoslovni, skladenjski in diskurzni dejavniki, in tudi prenosnik. V kategoriji poudarjanja je prenosnik posebej relevanten dejavnik. Analiza pokaže, da je tematika osebnega zaimka kot osebka v slovenščini mnogo kompleksnejša, kot bi lahko sklepali iz dosedanjih opisov. Izsledki raziskave odpirajo nekatera zanimiva vprašanja glede rabe osebnega zaimka kot osebka v slovenščini v zvezi z dialektalno specifiko in v hibridnih internetnih žanrih, prav tako pa tudi vprašanja o vplivu lektorskih posegov in o vplivu usvajanja pismenosti.

Ključne besede: osebni zaimek kot osebek, jezik z opustljivim osebkom, korpusna analiza

Referenca: Pisanski Peterlin, A., Mikolič Južnič, T. (2018): Osebni zaimki v funkciji osebka: pragmatični vidiki slovnične kategorije. Slovenščina 2.0, 6 (2): 127–153.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2018/2/Slo2.0_2018_2_06.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.127-153

Objavljeno: 4. februar 2019

…na kazalo vsebine…