Letnik 6 (2018), številka 2 (7)
January 27, 2019 — 22:07

Eva Pori
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Iztok Kosem
Center za jezikovne vire in tehnologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

V iskanju slovarsko relevantne kolokacije na primeru struktur s prislovi

Izvleček:
Prispevek na osnovi analiz kolokacijsko produktivnih struktur s prislovi prikaže, kje in katera so problematična mesta posamezne prislovne strukture, ki so potrebna natančnejše jezikoslovne obravnave in diskusije. Analize jezikovne evalvacije označevalcev kolokacijskih struktur s prislovi predstavljajo model jezikoslovnega evalviranja vseh kolokacijsko produktivnih struktur znotraj procesa izdelave Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine in pomenijo izhodišče za nadaljnjo razpravo o kolokativnosti oz. opredelitvi slovarsko relevantnih kolokacij ter za izboljšave in nadgradnjo avtomatskega luščenja kolokacijskih kandidatov. Raziskava, ki se osredotoča na doslej premalo raziskano področje besednih zvez s prislovi, je izrazito leksikogramatična in kot taka relevantna pri razmisleku o sodobnem slovničnem jezikovnem opisu.

Ključne besede: leksikografija, semantika, kolokativnost, kolokacijski slovar sodobne slovenščine, prislov

Referenca: Pori, E., Kosem, I. (2018): V iskanju slovarsko relevantne kolokacije na primeru struktur s prislovi. Slovenščina 2.0, 6 (2): 154–185.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2018/2/Slo2.0_2018_2_07.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.154-185

Objavljeno: 4. februar 2019

…na kazalo vsebine…