Letnik 6 (2018), številka 2 (9)
January 29, 2019 — 20:25


Jerica Snoj

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Ljubljana, Slovenija

Besednovrstna kategorizacija kot slovnični temelj pomenskega opisa v slovarju

Izvleček:
V prispevku se obravnava besednovrstna kategorizacija s stališča navajanja besednovrstnih oznak v slovarskem opruiročniku za slovenski jezik na splošni ravni, veljavni ne glede na določeni slovarski koncept. Uvodoma je prikazana svojskost besednovrstnega kategoriziranja v slovnični teoriji, čemur sledi ponazoritev vloge besednovrstnega določanja leksikalnih enot znotraj slovarskega pomenskega opisa. Ob primerih za povedkovnik, členek in izdeležniške tvorjenke je prikazan razvoj besednovrstnega kategoriziranja v doslejšnjih slovenskih slovarjih in na osnovi tega so podane smernice za besednovrstno označevanje leksikalnih enot v prihodnjih slovenskih slovarskih priročnikih.

Ključne besede: jezikovni opis, pomen, slovnica

Referenca: Snoj, J. (2018): Besednovrstna kategorizacija kot slovnični temelj pomenskega opisa v slovarju. Slovenščina 2.0, 2018 (2): 206–226.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2018/2/Slo2.0_2018_2_09.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.206-226

Objavljeno: 4. februar 2019

…na kazalo vsebine…