Open Journal System
November 2, 2012 — 15:27

Dokončnega prehoda na uporabo sistema Open Journal System nismo uresničili, saj je njegovo testiranje pokazalo preveč pomanjkljivosti in preveliko kompleksnost uporabe. Oddajanje prispevkov še naprej poteka prek e-pošte.