Sofinanciranje ARRS
January 29, 2017 — 10:25

Na razpisu za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij smo bili zopet uspešni, saj bo tudi v letih 2017 in 2018 revijo sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.