Novo glavno uredništvo
June 6, 2018 — 9:37

Po poteku mandata dosedanjima urednicama Poloni Gantar in Nataši Logar vodenje revije prevzemata Špela Arhar Holdt in Vojko Gorjanc. Celotni širši uredniški odbor, uredniški svet in predstavnika obeh založb jima želimo še naprej uspešno delo!