Open Journal System
June 6, 2018 — 9:38

Revija Slovenščina 2.0 že nekaj časa vzporedno obstaja tudi na spletnem portalu Revije Filozofske fakultete v sistemu Open Journal System. Portal se trenutno še posodablja, vendar je že zdaj prijaznejši za uporabnike in bralce, predvsem pa za urednike, administratorje in recenzente. Predvidoma jeseni 2018 bodo odpravljene tudi manjše pomanjkljivosti in takrat bomo urejanje ter izdajanje revije Slovenščina 2.0 v celoti prenesli na OJS-portal.