Kolofon
November 12, 2012 — 23:25

Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave

ISSN 2335-2736

Izdajatelj: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

E-pošta: slovenscina2.0@trojina.org

Format: elektronski

Jezik: slovenščina in angleščina

Vključenost v podatkovne baze:

Izid publikacije je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.