O reviji
November 6, 2012 — 20:59

Naslovnik

Revija nagovarja raziskovalno in pedagoško sfero, ki vključuje poučevanje in raziskovanje jezika ter razvoj orodij za računalniško obdelavo jezika in govora. Raziskovalno področje je primarno slovenščina (empirične, korpusne raziskave), interdisciplinarne in aplikativne raziskave pa imajo lahko splošnejši jezikovnotehnološki domet (slovenščina in/ali angleščina). Zlasti pri slednjih velja odprtost revije tudi za objave tujih avtorjev, katerih raziskave sicer niso neposredno povezane s slovenščino.

Tematika

V reviji objavljamo prispevke z naslednjih tematskih področij:

  • empirične jezikovne raziskave: raziskave in opis jezikovnega stanja na podlagi empiričnih podatkov
  • aplikativne raziskave: razvoj jezikovnih aplikacij, elektronski in spletni jezikovni priročniki
  • interdisciplinarne jezikovne raziskave
    • jezikovnotehnološke: razvoj orodij za procesiranje jezika in govora, jezikovnotehnološke raziskave v humanistiki, digitalna humanistika
    • druga področja: empirične sociolingvistične, psiholingvistične, besedilne, diskurzne raziskave

Ključne besede: korpusno jezikoslovje, uporabno jezikoslovje, računalniško jezikoslovje, procesiranje naravnega jezika in govora, jezikovne aplikacije, eno- in dvojezična korpusna leksikografija, poučevanje in usvajanje jezika, digitalna humanistika in sorodne teme

Področje: humanistika: jezikoslovje

Jezik prispevkov

Slovenščina in angleščina: Angleški članki so predvideni predvsem pri tujih avtorjih oz. pri soavtorstvu s tujimi raziskovalci; angleški jezik je možen v prispevkih slovenskih avtorjev, če je tema večjezično zanimiva in le delno povezana zgolj s slovenščino. Vsakokratno tovrstno objavo presodi uredniški odbor. Slovenski prispevki imajo daljše povzetke v angleščini, angleški prispevki pa v slovenščini.

Rubrike

I. Razprave vsebujejo izvirne in pregledne znanstvene članke.

II. Odzivi na objave, publikacije, rezultate raziskav.

III. Poročila o konferencah, delavnicah, raziskavah, jeziko(slo)vnih novostih: aplikacijah, orodjih itd.

Način izhajanja

Revija ima dve številki letno (4-6 razprav ter 2-3 odzivi ali/in poročila) in eno neobvezno tematsko številko, ki jo uredi eden ali več članov uredniškega odbora, lahko tudi zunanji uredniki.

Struktura avtorjev

V reviji Slovenščina 2.0 smo do sedaj objavili prispevke 81 avtorjev, ki prihajajo z 29 ustanov in iz 10 držav.

Avtorji