Zadnja številka
April 21, 2013 — 21:10

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1

Kazalo

Špela Arhar Holdt stran kategorija
Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik 1-35 razprava PDF
Slavko Žitnik, Marko Bajec
Odkrivanje koreferenčnosti v slovenskem jeziku na označenih besedilih iz coref149 36-66 razprava PDF